Ιστορία Ε3: Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

Βήμα 1ο: Μελετώ το μάθημα με τους παρακάτω τρόπους:
-από το βιβλίο σελ. 186-187
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/744/4872,22266/
-με βίντεο

-με σχεδιάγραμμα
https://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/e-kef-03-istoria_st.pdf
Ερωτήσεις Κατανόησης:
1) Α΄Βαλκανικός Πόλεμος: Αντιμαχόμενες Δυνάμεις- Αίτια- Πότε- Αποτέλεσμα
2) Πότε και πώς απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη;
3) Β' Βαλκανικός Πόλεμος: Αντιμαχόμενες Δυνάμεις- Αίτια- Πότε- Αποτέλεσμα

Βήμα 2ο: Παίζω το παρακάτω παιχνίδι
1)https://atheo.gr/yliko/isst/e3.q/index.html
2)https://learningapps.org/watch?v=pqdh04wec20

Βήμα 3ο: Αφού μελετήσω το μάθημα, απαντώ στις ερωτήσεις της φωτοτυπίας.

Ε3

*Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω ενδιαφέροντα βίντεο για περισσότερες πληροφορίες:
Α' Βαλκανικός

Β' Βαλκανικός

Leave a Reply