Φυσική: Αναπαραγωγικό Σύστημα

Βήμα 1ο: Παρακολουθώ την παρακάτω Παρουσίαση:
https://atheo.gr/yliko/fst/13,1/index.html

Βήμα 2ο: Στο παρακάτω padlet θα βρείτε μια βοηθητική σειρά "Το Δέντρο της Ζωής"  σχετικά με το αναπαραγωγικό σύστημα
https://el.padlet.com/andriana_gkota/m7iqv2kn83lbiphv

Βήμα 3ο: Ασκήσεις:
https://atheo.gr/yliko/fst/13.q/index.html
https://atheo.gr/yliko/fst/eksa/index.html

Leave a Reply