Διερευνητικές Προσεγγίσεις….

ΔΕΝ Αναρωτιέμαι.....

Πόσο διαφορετική τελικά είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για εκπαίδευση εξ αποστάσεως από μια Τάξη για ένα εργαστηριακό μάθημα;  ΠΟΛΥ

Ωστόσο η προσπάθεια εμπλοκής των μαθητών ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ με οιοδήποτε τρόπο και μέσο.

Η δεύτερη μεγάλη θεματική ενότητα του μαθήματος  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ αφορά εξοικείωση με τη γλώσσα SCRATCH.

ΒΗΜΑΤΑ

1.Σελίδα του Scratch στον φυλλομετρητή

Για να τρέξετε το Scratch στον φυλλομετρητή (φυλλομετρητές είναι τα Firefox, Crome, Safary, Edge κ.α.) απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο. Για να μεταβείτε στη σελίδα του Scratch πατήστε εδώ.

2.Δείτε προσεκτικά τις παρακάτω διαφάνειες.

Χρησιμοποιώντας τα βέλη πλοήγησης ξεκινώντας κάτω αριστερά από την Διαφάνεια1.

3.Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο.

Μετά από κάθε Ενημέρωση ή Απάντηση για να αρθεί η παύση πατήστε το πλήκτρο της συνέχισης αναπαραγωγής του βίντεο κάτω αριστερά.

4.Διαβάστε το παρακάτω κείμενο. 

Κάντε κλικ στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 11-15.pdf

5.Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο.

Κάντε κλικ στο ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

6.Δείτε προσεκτικά τις παρακάτω διαφάνειες.

Χρησιμοποιώντας τα βέλη πλοήγησης ξεκινώντας κάτω αριστερά από την Διαφάνεια1.