Η αίθουσα της πληροφορικής μου!

Στο μάθημα της πληροφορικής(Τ.Π.Ε.)μου κάναμε μια άσκηση από το ''LibreOffice Writer'', και δημιουργήσαμε το πλάνο της  αίθουσας. Άμα θέλετε να δείτε την άσκηση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Στ'2 Άσκηση

Το πλάνο της αίθουσας της πληροφορικής

Στο μάθημα της πληροφορικής δημιουργήσαμε  το πλάνο  της αίθουσας στην ενότητα "επεξεργασία κειμένου" .  Χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα "LibreOffice Writer".

Για να δείτε το πλάνο της πληροφορικής πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Το πλάνο μας

η αίθουσα της πληροφορικής

Όπως μπαίνεις μέσα στην αίθουσα της πληροφορικής, υπάρχουν κάποιες ζωγραφιές σε ράφια. Υπάρχουν 13 υπολογιστές για τους μαθητές και ένας για τον καθηγητή. Μια από τις εργασίες που έχουμε κάνει είναι στο "LibreOffice writer" όπου εκεί δημιουργήσαμε το πλάνο της αίθουσας της πληροφορικής.

Για να δείτε το πλάνο της αίθουσας μας πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΟΥ

 

Η αίθουσα της πληροφορικής ΠΛΆΝΟ

Στο μάθημα της πληροφορικής, στην ενότητα '' επεξεργασίας κειμένου'',δημιούργησα μία αποτύπωση της αίθουσας πληροφορικής του σχολείου μου.   Για  να δείτε το πλάνο μου πατήστε το παρακάτω

link. ΣΤ1 πλάνο της τάξης

Η αποτύπωση πληροφορικής

στο μάθημα της πληροφορικής και στην ενότητα επεξεργασία κειμένου οι μαθητές δ

ημιούργησαν το πλάνο της αίθουσας πληροφορικής  με το πρόγραμμα libre office writer

 

για να δείτε το πλάνο της τάξης μας, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Το εργαστηριο πληροφορικης