Εργασίες ελεύθερου θέματος

Οι μαθητές όμως, ήθελαν να δημιουργήσουν και χωρίς την καθοδήγηση του δασκάλου. Απολαύστε τις εργασίες τους με δική τους έμπνευση.

 

Leave a Reply