Σχήματα με τις διχοτόμους των γωνιών παραλληλογράμμου:

Να επισκεφτείτε και να εκτελέσετε το μικρο-πείραμα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2252

Εργασία: Να επισημάνετε σε ένα αρχείο κειμένου τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου.

Δείτε την παρακάτω σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2866,10949/

για να θυμηθείτε τους αρνητικούς και θετικούς αριθμούς.