ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

MONDAY=ΔΕΥΤΕΡΑ

TUESDAY=ΤΡΙΤΗ

WEDNESDAY=ΤΕΤΑΡΤΗ

THURSDAY=ΠΕΜΠΤΗ

FRIDAY=ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

SATURDAY=ΣΑΒΒΑΤΟ

SUNDAY=ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΡΗΜΑ ”ΒΕ”

. Απάντησε τις ερωτήσεις με Yes, he is όταν είναι για αγόρι και   Yes, she is όταν είναι για κορίτσι.

 

Is Maria a ballet dancer?

…………………………………………………………………………………………………

Is Nikos a pirate?

…………………………………………………………………………………………………

Is Tonia a teacher?

…………………………………………………………………………………………………

Is Cindy  your friend?

    …………………………………………………………………………………………………

Is Maria a ballerina?

…………………………………………………………………………………………………

Is Efi a fairy?

…………………………………………………………………………………………………

Is Eliza  a princess?

    …………………………………………………………………………………………………

Is Stelios a cowboy?

…………………………………………………………………………………………………

Is Jim a fireman?

…………………………………………………………………………………………………

Is Irene a clever girl?

…………………………………………………………………………………………………

Φτιάξε ερωτήσεις όπως στο παράδειγμα:

Dolly is a dolphin

     ερώτηση:                  Is Dolly a dolphin?

Alex is my brother

…………………………………………………………..

Rex is his dog.

…………………………………………………………..

Milly is a tiger

…………………………………………………………..

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΡΗΜΑ ”ΒΕ”

. Συμπληρωσε τα κενά βάζοντας  am  is   are

 1. He ………………………… tall
 2. They ………………………………… thin
 3. I …………………………… short
 4. We ………………………….. friends.
 5. You …………………………… clever.
 6. She ……………………… a dancer.
 7. He ………………………… a fireman
 8. I …………………………… a princess
 9. We ………………………….. pupils.
 10. You …………………………… bad.

. Συμπληρωσε τα κενά βάζοντας   is   are

 1. Manos ……………………… a good boy.
 2. Mary and Helen  ………………………………. pretty girls.
 3. Irene and Elizabeth …………………………. thin.
 4. Nikos …………………………… happy.
 5. Manolis and Jim …………………………… good pupils.

                                              

TO ΡΗΜΑ ”BE”(ΕΙΜΑΙ)

ΚΑΤΑΦΑΣΗ                                         ΕΡΩΤΗΣΗ                                   ΑΡΝΗΣΗ

Ι  ΑΜ                                                    AM      I?                                    I AM NOT

ΥΟU ARE                                            ARE    YOU?                               YOU ARE NOT/YOU AREN'T

HE  IS                                                 IS     HE?                                      HE IS NOT/HE ISN'T

SHE  IS                                               IS     SHE?                                    SHE IS NOT/SHE ISN'T

IT IS                                                    IS     IT?                                         IT IS NOT/IT ISN'T

WE ARE                                              ARE    WE?                                    WE ARE NOT/WE AREN'T

YOU ARE                                            ARE   YOU?                                    YOU ARE NOT/YOU AREN'T

THEY ARE                                          ARE    THEY?                                THEY ARE NOT/THEY AREN'T

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ

A, a

B ,b

C ,c

D ,d

E ,e

F ,f

G ,g

H ,h

I ,i

J ,j

K ,k

L ,l

M, m

N ,n

O ,o

P ,p

Q ,q

R ,r

S ,s

T ,t

U ,u

V ,v

W ,w

X ,x

Y ,y

Z ,z