ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ- ΝΕΑΣ και ΑΡΧΑΙΑΣ

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html

 

  1.  Βασικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

            http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html

2.  Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού  της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας LIDDELL & SCOTT

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html

 

Leave a Reply