Κάνε ιστούς να δεις καλό!

Για να σας διευκολύνω στη συμπλήρωση της εργασίας, την ετοίμασα ως διαδικτυακή εργασία που απλά χρειάζεται συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προτού ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της εργασίας, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες!

Όταν είστε έτοιμοι/ες, κάντε κλικ πάνω στο πλήκτρο Έναρξη (το βλέπετε μέσα στην εικόνα, στο τέλος της ανάρτησης).

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απαντάτε στο χώρο που σας δίνεται είτε επιλέγοντας την απάντηση που θεωρείτε σωστή είτε γράφοντας την απάντησή σας ως κείμενο στο χώρο που σας δίνεται.

Μην ξεχάσετε όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας σε κάθε ερώτημα, να πατήσετε το κουμπί Έλεγχος.

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι/ες με την απάντηση που δώσατε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Επανάληψη και να ξαναγράψετε την απάντησή σας.

Όταν τελειώσετε με όλες τις ερωτήσεις, πατήστε το κουμπί Ολοκλήρωση, οπότε θα δείτε αυτομάτως και τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε στη συγκεκριμένη εργασία.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της συμπληρωμένης εργασίας είναι: Κυριακή 29 Νοεμβρίου και ώρα 23:59.

Καλή Επιτυχία!!!

Leave a Reply