Άσκηση επανάληψης (ένα -πολλά)

Μειονοτικά σχολεία ΑΣΚΗΣΗ Δ ΤΑΞΗ 26-3-2020

One Comment on “Άσκηση επανάληψης (ένα -πολλά)

  1. ΟΔΗΓΙΕΣ
    Πρέπει να πατήσετε πάνω στον σύνδεσμο και αφού το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας θα το εκτυπώσετε για να το έχετε στο αρχείο σας. Την άσκηση μπορείτε να την επεξεργαστείτε και αφού τελειώσετε να την αναρτήσετε στο μπλοκ για να την διορθώσω.

    Ευχαριστώ

Leave a Reply