Αφίσα: Τα δικαιώματα των παιδιών

Αναστασία Καραπάνου
Κλεονίκη Αγγελοπούλου
Γιάννης Γουλοσπύρος
Κωνσταντίνος Μαρίνης
Δημήτρης Μίχος
Χάρης Καμζέλας
Μαρίνα Μακάρι
Άγγελος Κολιός
Κωνσταντίνος Αχιλλιάς
Θεώνη Μαρίνου
Αναστασία Κοσμά

Leave a Reply