Κάντε λίγη γυμναστική. Βιντεάκι από το you tube για σας με αγάπη.

2 Comments on “Κάντε λίγη γυμναστική. Βιντεάκι από το you tube για σας με αγάπη.

    • Όχι Νικόλα, δεν είναι αυτή.
      Πρέπει να πας πίσω και να πατήσεις στο assignments (εργασίες)
      εκεί θα κάνεις τις ασκήσεις σε κειμενογράφο, στο word ή σε άλλο.

Leave a Reply