Σύνδεση σε σειρά, Παράλληλη συνδεση DIY

 

Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα μπορούμε να έχουμε Σύνδεση σε σειρά

 

ή Παράλληλη σύνδεση

Φτιάξε και εσύ ένα κύκλωμα με Σύνδεση σε σειρά και Παράλληλη σύνδεση!

κλικ εδώ.