ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΩΣ!!!

Στα εργαστήρια δεξιοτήτων το τελευταίο διάστημα μιλήσαμε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας στο διαδίκτυο....αξιολογήσαμε τους κινδύνους και μάθαμε που μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια...

Τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες και ετοίμασαν αφίσες ώστε να ενημερώσουν όλα τα παιδιά του σχολείου...Ετοιμάσαμε και

την εφημερίδα της τάξης!!!

Leave a Reply