ΣΤΟΜΑΤΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΊΜΕΝΑ ΚΎΤΤΑΡΑ

Το φύτρωμα του σπόρου

Τα φυτά

ΔΙΑΠΝΟΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Συγκρατείστε τον ρόλο που επιτελούν τα στομάτια των φύλλων.

Περιγραφή του καλλιεργούμενου φυτού

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΤΟΥ
Σε ένα φυτό διακρίνονται τρεις τύποι οργάνων. Ο βλαστός τα φύλλα και οι ρίζες. Ο βλαστός
αντιστοιχεί στο υπέργειο μέρος του φυτού και η ρίζα στο υπόγειο.
Η ρίζα έχει ως κύριες λειτουργίες τη απορρόφηση του νερού και των ανόργανων θρεπτικών
συστατικών και τη στήριξη του φυτού. Οι ρίζες αποτελούν επίσης όργανα αποταμίευσης
θρεπτικών συστατικών.

Φυτική Παραγωγή (βίντεο)