Επανάληψη στην 6η ενότητα Μαθηματικών

Σήμερα θα διαβάσεις από το βιβλίο των Μαθηματικών (σελ. 84 -95) και από το Τετράδιο Εργασιών τις ασκήσεις της 6ης ενότητας.

Μετά θα κάνεις την παρακάτω εργασία:

Leave a Reply