“Ιστορίες του χειμώνα”

Θα διαβάσεις τα κείμενα, τις ασκήσεις και το λεξιλόγιο της Ενότητας ¨Ιστορίες του χειμώνα¨ (β΄ τεύχος Γλώσσας) από το βιβλίο σου (σελ. 20-32) και το Τετράδιο Εργασιών. Αν θέλεις μπορείς να τα διαβάσεις και από το διαδραστικό βιβλίο πατώντας εδώ. Επίσης διάβασε και τη Γραμματική που θα βρεις στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου σου (σελ. 81-85) ή πατώντας εδώ.

Αφού τα διαβάσεις, κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:

Leave a Reply