“Άνθρωποι και μηχανές”

25-05-2020

Θα διαβάσεις τα κείμενα, τις ασκήσεις και το λεξιλόγιο της Ενότητας ¨Άνθρωποι και μηχανές¨ (β΄ τεύχος Γλώσσας) από το βιβλίο σου (σελ. 56-71) και το Τετράδιο Εργασιών. Αν θέλεις μπορείς να τα διαβάσεις και από το διαδραστικό βιβλίο πατώντας εδώ. Επίσης διάβασε και τη Γραμματική που θα βρεις στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου σου (σελ. 81-85) ή πατώντας εδώ.

Αφού τα διαβάσεις, κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:

Η επόμενη άσκηση είναι ορθογραφία. Θα μάθεις την ορθογραφία από το μάθημα "Τα ταξίδια του παππού μου" (άσκηση 7, σελ. 10). Μετά θα ανοίξεις το μικρόφωνο που θα δεις στην άσκηση, θα με ακούσεις να την υπαγορεύω αργά και θα την γράφεις. Αν δεν μπορείς να την γράψεις στον υπολογιστή, γράψ' τη στο Τετράδιο Ορθογραφίας σου.

“Έλα στην παρέα μας!”

Σήμερα θα διαβάσεις τα κείμενα, τις ασκήσεις και το λεξιλόγιο της Ενότητας ¨Έλα στην παρέα μας!¨ (β΄ τεύχος Γλώσσας) από το βιβλίο σου (σελ. 34-54) και το Τετράδιο Εργασιών. Αν θέλεις μπορείς να τα διαβάσεις και από το διαδραστικό βιβλίο πατώντας εδώ. Επίσης διάβασε και τη Γραμματική που θα βρεις στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου σου (σελ. 81-85) ή πατώντας εδώ.

“Ιστορίες του χειμώνα”

Θα διαβάσεις τα κείμενα, τις ασκήσεις και το λεξιλόγιο της Ενότητας ¨Ιστορίες του χειμώνα¨ (β΄ τεύχος Γλώσσας) από το βιβλίο σου (σελ. 20-32) και το Τετράδιο Εργασιών. Αν θέλεις μπορείς να τα διαβάσεις και από το διαδραστικό βιβλίο πατώντας εδώ. Επίσης διάβασε και τη Γραμματική που θα βρεις στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου σου (σελ. 81-85) ή πατώντας εδώ.

Αφού τα διαβάσεις, κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:

“Πολιτείες ντυμένες στα λευκά”

Διάβασε τα κείμενα, τις ασκήσεις και το λεξιλόγιο της Ενότητας ¨Πολιτείες ντυμένες στα λευκά¨ (β΄ τεύχος Γλώσσας) από το βιβλίο σου (σελ. 8-18) και το Τετράδιο Εργασιών. Αν θέλεις μπορείς να τα διαβάσεις και από το διαδραστικό βιβλίο πατώντας εδώ. Επίσης διάβασε και τη Γραμματική που θα βρεις στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου σου (σελ. 81-85) ή πατώντας εδώ.

Αφού τα διαβάσεις, κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:

Ο κόσμος γύρω μας

Διάβασε τα κείμενα, τις ασκήσεις και το λεξιλόγιο της Ενότητας ¨Ο κόσμος γύρω μας¨ (α΄ τεύχος Γλώσσας) από το βιβλίο σου (σελ. 63-76) και το Τετράδιο Εργασιών. Αν θέλεις μπορείς να τα διαβάσεις και από το διαδραστικό βιβλίο πατώντας  εδώ. Επίσης διάβασε και τη Γραμματική που θα βρεις στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου σου (σελ. 85-87) ή πατώντας εδώ.

Αφού τα διαβάσεις, κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:

Στη γη και στη θάλασσα

Διάβασε τα κείμενα, τις ασκήσεις και το λεξιλόγιο της Ενότητας ¨Στη γη και στη θάλασσα¨ (α΄ τεύχος Γλώσσας) από το βιβλίο σου και το Τετράδιο Εργασιών. Αν θέλεις μπορείς να τα διαβάσεις και από το διαδραστικό βιβλίο πατώντας  εδώ. Επίσης διάβασε και τη Γραμματική που θα βρεις στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου σου ή πατώντας εδώ.

Αφού τα διαβάσεις, κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:

Στο σπίτι και στη γειτονιά

Διάβασε τα κείμενα, τις ασκήσεις και το λεξιλόγιο της Ενότητας ¨Στο σπίτι και στη γειτονιά¨ (α΄ τεύχος Γλώσσας) από το βιβλίο σου και το Τετράδιο Εργασιών. Αν θέλεις μπορείς να τα διαβάσεις και από το διαδραστικό βιβλίο πατώντας εδώ. Επίσης διάβασε και τη Γραμματική που θα βρεις στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου σου ή πατώντας εδώ.

Αφού τα διαβάσεις, κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:

Πάλι μαζί!

Διάβασε τα κείμενα, τις ασκήσεις και το λεξιλόγιο της Ενότητας ¨Πάλι μαζί!¨           (α΄ τεύχος Γλώσσας) από το βιβλίο σου και το Τετράδιο Εργασιών. Αν θέλεις μπορείς να τα διαβάσεις και από το διαδραστικό βιβλίο πατώντας  εδώ.  Επίσης διάβασε και τη Γραμματική που θα βρεις στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου σου ή πατώντας εδώ.

Αφού τα διαβάσεις, κάνε τις παρακάτω ασκήσεις: