“Θούριος” (συνέχεια)

Ρήγας Βελεστινλής

«Θούριος»

(σχολικό βιβλίο σελ.28-29)

 

Τεχνική

Γ΄ στροφή (στίχοι 21- 30)

 • Στην στροφή αυτή ο ποιητής ζητά από αυτούς που θέλουν να αγωνιστούν για την ελευθερία να δώσουν όρκο στον Σταυρό πως θα επιλέξουν οι πατριώτες που θα αναλάβουν να κυβερνήσουν το κράτος να είναι αγνοί και να δουλέψουν για το καλό του τόπου χωρίς να τους ενδιαφέρει το δικό τους συμφέρον.
 • Ακόμη, αναφέρει πως χρειάζεται να υπάρχουν νόμοι που θα προστατεύουν τα συμφέροντα των πολιτών και θα στοχεύουν στο να απονέμεται η δικαιοσύνη και η ισότητα.
 • Ο ποιητής θεωρεί πως η αναρχία θα αποτελέσει άλλο ένα είδος σκλαβιάς καθώς το μόνο που θα οδηγεί τις ενέργειες των ανθρώπων θα είναι το ένστικτο της επιβίωσης.

Δ΄ στροφή (στίχοι 31- 40)

 • Στη στροφή αυτή δίνεται ο όρκος.
 • Για να δοθεί ο όρκος οι πατριώτες χρειάζεται να σηκώσουν τα χέρια τους ψηλά στον Ουρανό. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι ο ποιητής απευθύνεται σε όλα τα έθνη καθώς όλοι χρειάζεται να αγωνίζονται για την ελευθερία τους ανεξάρτητα από εθνότητες και θρησκείες.
 • Ο Ρήγας οραματίζεται μια διαβαλκανική κοινοπολιτεία όπου θα επικρατεί η ισονομία και η ειρήνη.
 • Ο όρκος περιλαμβάνει όλα τα ενδεχόμενα κατά τα οποία θα μπορούσε να αποστατήσει κανείς από την Επανάσταση. Αποτελεί δέσμευση για όσους ορκιστούν. Ορκίζονται λοιπόν να μην κάνουν καμία συμφωνία με τους κατακτητές, να μην εργαστούν γι’ αυτούς και να μην τους παρασύρουν τα λόγια και οι υποσχέσεις τους. Ο μόνος στόχος τους θα είναι η εξόντωση των τυράννων και γι’ αυτό χρειάζεται να υπακούν στις διαταγές των στρατηγών τους.
 • Αν κάποιος αθετήσει τον όρκο του, ο Ουρανός θα τον τιμωρήσει.

 

Δραστηριότητες:

 1. Να διαβάσετε τις στροφές 3 και 4 σελ. 29 του σχολικού βιβλίου.
 2. Σε τι ορκίζονται οι πατριώτες;
 3. Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρκου;

Leave a Reply