Δωρεάν Λογισμικά

Φωτόδενδρο - Εθνικός Συσσωρευτικής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Υπουργείο Παιδείας):   http://photodentro.edu.gr/aggregator/

Εκπαιδευτικά Λογισμικά Γυμνασίου του Ελληνικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:   http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/

 

Ενδεικτικά δωρεάν Λογισμικά:

Σουίτες Γραφείου (αντίστοιχες με το Microsoft Office -το οποίο δεν είναι δωρεάν):

  1. LibreOffice
  2. OpenOffice

 

Επεξεργασία Εικόνας:

  1. IrfanView
  2. Gimp

 

Leave a Reply