Σύγκριση

Σύγκριση

α΄ όρος σύγκρισης + συγκριτικό + β΄ όρος σύγκρισης

π.χ. Ο Γιάννης (α΄ όρος σύγκρισης) είναι μεγαλύτερος (συγκριτικό) από τον Κώστα (β΄ όρος σύγκρισης)

  • Ο α΄ όρος σύγκρισης μπορεί να είναι: ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, πρόταση, ρήμα κλπ.
  • Ο β΄ όρος σύγκρισης μπορεί να είναι:
  • Από + αιτιατική, π.χ. από τον Κώστα.
  • Με τα επίθετα συγκριτικού βαθμού μεγαλύτερος, μικρότερος, ανώτερος, κατώτερος, καλύτερος, χειρότερος + τον αδύνατο τύπο της γενικής της προσωπικής αντωνυμίας, π.χ. είναι καλύτερός σου.
  • Παρά + ομοιότροπα (με τον ίδιο τρόπο) με τον α΄ όρο σύγκρισης. Π.χ. διασκεδάζω περισσότερο με φίλους (με+ αιτιατική) παρά με συγγενείς (παρά + με + αιτιατική).
  • Βραχυλογικά. Μένει μόνο ο προσδιορισμός του, όταν είναι ίδιος με τον πρώτο, π.χ. αυτό είναι μικρότερο από το μέσο συνολικό (εννοείται ποσοστό ανεργίας).
  • Ο β΄ όρος σύγκρισης παραλείπεται όταν εννοείται εύκολα, π.χ. τα νεαρότερα άτομα είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες (εννοείται από τους μεγαλύτερους σε ηλικία).
  • Το συγκριτικό είναι επίθετο ή επίρρημα σε συγκριτικό βαθμό.

 

Δραστηριότητες

  1. Στις προτάσεις που ακολουθούν να γράψετε τον β΄ όρο σύγκρισης:

 

Προτάσεις Β΄ όρος σύγκρισης
1.       Η Μαρία είναι μεγαλύτερή σου.  
2.       Η Αθήνα είναι μεγαλύτερη πόλη από την Πάτρα.  
3.       Μου αρέσει περισσότερο το θέατρο παρά ο κινηματογράφος.  
4.       Το πορτοκάλι είναι πιο νόστιμο από το μήλο.  
5.       Το μπάσκετ είναι καλύτερο από το ποδόσφαιρο.  

 

  1. Να γράψετε από μία πρόταση με σύγκριση χρησιμοποιώντας τα επίθετα που σας δίνονται: καλύτερος, ομορφότερη, μικρότερο.
 
 
 

 

 

Leave a Reply