Ρήματα

Ρήματα

  • Τα ρήματα δηλώνουν ότι γίνεται μια ενέργεια.
  • Τα ρήματα που δείχνουν ότι η ενέργεια του υποκειμένου δεν πηγαίνει κάπου αλλού (δεν μεταβαίνει σε κάτι άλλο) λέγονται αμετάβατα.

Πχ. Το τρένο έφυγε στις 8. (το ρήμα είναι αμετάβατο και δεν υπάρχει αντικείμενο)

  • Τα ρήματα που δείχνουν ότι η ενέργεια του υποκειμένου πηγαίνει κάπου αλλού (μεταβαίνει σε κάτι άλλο) λέγονται μεταβατικά. Η ενέργεια αυτή μπορεί να μεταβαίνει σε κάποιο πρόσωπο ή σε κάποιο πράγμα.

Πχ. Κρατούσε ένα βιβλίο. (το ρήμα είναι μεταβατικό γιατί η ενέργεια πηγαίνει σε κάτι, γι’ αυτό υπάρχει αντικείμενο).

  • Υπάρχουν πολλά ρήματα τα οποία μπορεί να είναι και μεταβατικά και αμετάβατα ανάλογα με το γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.

Πχ. Το μάθημα ξεκίνησε πριν από λίγο. (το ρήμα είναι αμετάβατο)

Ξεκίνησε να αφηγείται όσα έγιναν. (το ρήμα είναι μεταβατικό)

 

Δραστηριότητες

  1. Στις προτάσεις που ακολουθούν να χαρακτηρίσετε τα ρήματα μεταβατικά ή αμετάβατα.
  • Χθες πήγαμε στο θέατρο.
  • Αγόρασε ένα λουλούδι.
  • Ολοκληρώσαμε την εργασία της τεχνολογίας.
  • Ζωγράφισαν την αφίσα της ομάδας.
  • Περπατούσαν συνέχεια.

 

2.  Να γράψετε από δύο προτάσεις με τα ρήματα που σας δίνονται όπου στη μία το ρήμα θα είναι μεταβατικό και στην άλλη αμετάβατο: ανεβαίνω, αρχίζω, τελειώνω.

Leave a Reply