Τρίτη Δραστηριότητα

Επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο του Φωτόδεντρου και δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον για τα ζώα που κινδυνεύουν.

http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-ZOA_BOHTHIA_pidx0037079/help_animals.html

Δεύτερη δραστηριότητα

Παρακολουθήστε το βίντεο και γνωρίστε το καταφύγιο της καφέ αρκούδας στη Βάλια Κάλντα.

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/304

Επίσης γνωρίστε την περιβαλλοντική οργάνωση "Καλλιστώ" και στη συνέχεια αναζητήστε στο διαδίκτυο αντίστοιχες περιβαλλοντικές οργανώσεις προστασίας των απειλούμενων ειδών ζώων.

Καταγράψτε τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας σε ένα έγγραφο και ανεβάστε το στη κυψέλη.

Καλωσόρισμα και πρώτη δραστηριότητα

Καλωσορίσατε στο blog του σεναρίου ¨τα ζώα κινδυνεύουν"

Στόχος του σεναρίου είναι να γνωρίσετε τα απειλούμενα είδη ζώων στον Ελλαδικό χώρο και πιο συγκεκριμένα Την καφέ αρκούδα, τη μεσογειακή φώκια, τη θαλάσσια χελώνα και το χρυσό τσακάλι.

Χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες μια για κάθε ζώο και στην συνέχεια μπείτε στο παρακάτω σύνδεσμο κάνετε κλικ στην εικόνα που εμφανίζεται:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3623

Η κάθε ομάδα συγκεντρώνει πληροφορίες για το ζώο που έχει αναλάβει και τις διαμοιράζεται με τους υπόλοιπους μαθητές στην ολομέλεια.

Στη συνέχεια απαντήστε στις ερωτήσεις του κουίζ που ακολουθεί στον ίδιο σύνδεσμο.