Μαθαίνουμε ακόμη περισσότερα για τον άγνωστο Χ

Σήμερα μπορούμε να μάθουμε ακόμη περισσότερα για τον άγνωστο Χ.

Μπορείτε να ασχοληθείτε με τις εργασίες που θα βρείτε εδώ και να μου τις στείλετε στο nsissam@sch.gr