Γεωγραφία – ομάδα 4

Παρατηρήστε προσεκτικά τους δύο χάρτες και βρείτε ομοιότητες και διαφορές. Μπορείτε να γράψετε τις απόψεις σας και να συζητήσετε με τους συμμαθητές σας στα σχόλια. Θα γράψετε ανά 4 όπως έχετε χωριστεί. (πηγή χαρτών: Wikipedia)

Leave a Reply