Γεωγραφία – ομάδα 1

Παρατηρήστε προσεκτικά τους δύο χάρτες και βρείτε ομοιότητες και διαφορές. Μπορείτε να γράψετε τις απόψεις σας και να συζητήσετε με τους συμμαθητές σας στα σχόλια. Θα γράψετε ανά 4 όπως έχετε χωριστεί. 1η ομάδα. (πηγή χαρτών: Wikipedia)

       

Leave a Reply