Ελληνικά

Σκάκι

ΣΚΑΚΙ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Το 1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων περιλαμβάνει δραστηριότητες σε ολομέλεια  για το δέσιμο της ομάδας, και της επικοινωνίας, άμεσης και έμμεσης, Συμβόλαιο Τάξης,  8 δραστηριότητες για τις οποίες ο/η εκπαιδευτικός έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει τόσο τη σειρά όσο και τον αριθμό επίδειξης.  Στόχος του εργαστηρίου είναι οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση:

-να εμπλέκονται σε δραστηριότητες γνωστικής προετοιμασίας: 1. Βλέπω –Σκέφτομαι- Αναρωτιέμαι (See-Think-Wonder)

-να διατυπώνουν ερωτήματα, τα οποία μπορούν να απαντηθούν μέσω της διερεύνησης δεδομένων, να οργανώσουν τις γνώσεις τους γύρω από νέες έννοιες να έρθουν σε επαφή με το Σκάκι

1η Δραστηριότητα: Ανάγνωση του παραμυθιού “Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το σκάκι” (Γιουβαντσιούδη Κώστα & Μουσιάδου Ειρήνης),

2η Δραστηριότητα: προβολή video: σχετικά με το θέμα

3η Δραστηριότητα: προβολή  του video:  "Ο Μικρός Νικόλας: Το Χειροτερο Καλοκαίρι (Σκάκι)"

4η Δραστηριότητα: προβολή  του video: “Geri’s game” https://www.youtube.com/watch?v=kweN7VLx-JE

5η Δραστηριότητα: προβολή  του video:  Μια σκακιέρα με λέξεις, αριθμούς και χρώματα (Μαγικό Πανεπιστήμιο)

6η Δραστηριότητα: προβολή  του video: Η Κάτια και ο Άρης μας μαθαίνουν Σκάκι - Οι κανόνες του παιχνιδιού σε 10'- Laws of Chess in 10':

7η Δραστηριότητα: προβολή  του video: ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΣΕ 20’: 

8η Δραστηριότητα: συζήτηση γύρω από το σκάκι με τα παιδιά, με στόχο τη διερεύνηση των πρότερων γνώσεών τους σχετικά με το πνευματικό άθλημα. και μπορούν να ψηφίσουν με https://answergarden.ch/ , ή με https://www.tricider.com/ ., .

Αξιολόγηση: Το Συννεφόλεξο του σκακιού δημιουργείται με ψηφιακή εφαρμογή http://www.tagxedo.com/ , ή https://www.menti.com/

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με τον μαγικό κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Σημαντική είναι η συμβολή του/της εκπαιδευτικού που θα πρέπει να επιμείνει στην παρουσίαση των κανόνων μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων, κυρίως και όχι μέσω απλών φυλλαδίων.

1η Δραστηριότητα: Στο εργαστήρι αυτό, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει συνοπτικά στα παιδιά τις κινήσεις με τις οποίες κινείται πάνω στη σκακιέρα το κάθε σκακιστικό κομμάτι. Η διδασκαλία μπορεί να βασιστεί στη γνώση του/της εκπαιδευτικού, σε κάποιο σκακιστικό βιβλίο, σε βιντεοσκοπημένα μαθήματα επίδειξης που βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο (ενδεικτικά: )  ή στο υλικό που παρατίθεται στο Υπόμνημα (Φύλλο εργασίας 4). Οι μαθητές/τριες που γνωρίζουν ήδη τις κινήσεις των σκακιστικών κομματιών μπορούν να αξιοποιηθούν ως βοηθοί του/της εκπαιδευτικού, συμβάλλοντας στην καλύτερη και ταχύτερη εκμάθηση των κινήσεων από όλα τα παιδιά του τμήματος με παιχνιώδη τρόπο.

2η Δραστηριότητα: Η χρήση μαγνητικής σκακιέρας εκμάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αν δεν είναι δυνατή, τότε ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει λογισμικό στην κίνηση των κομματιών και στις βασικές αρχές του σκακιού.

(Eκπαιδευτική Πλατφόρμα https://www.chesskid.com/, Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ https://aesop.iep.edu.gr/node/11764 )

Ο μαθητές/τριες  να είναι σε θέση:

-να συμμετέχουν σε μια συζήτηση,

-να επιχειρηματολογούν και να διατυπώνουν ερωτήσεις,

 -να «παίζουν», - να εντοπίζουν και να αναπαριστούν διαδρομές με σύστημα αναφοράς έξω από το σώμα τους, με τη χρήση ποικίλων χωρικών εννοιών

1η Δραστηριότητα: Ο/η εκπαιδευτικός δίνει εντολές στην ομάδα, με σκοπό την κατανόηση των δυνατοτήτων των κομματιών και της δημιουργίας κινήτρου ανταγωνισμού π.χ. στήστε μόνο τους Ίππους, ο/η γρηγορότερος/η κερδίζει, μετακινήστε δύο τετράγωνα το Στρατιώτη μπροστά από το Βασιλιά κλπ.

2η Δραστηριότητα: Οι μαθητές/τριες προσπαθούν να εφαρμόσουν τους κανόνες και τις αρχές του σκακιού, παίζοντας με τους συμμαθητές/συμμαθήτριές τους. Η διαρκή εναλλαγή αντιπάλων είναι ιδιαίτερα σημαντική. 3η Δραστηριότητα: Ενισχύεται η μύηση των μαθητών/τριών στον μαγικό κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων με θέμα το σκάκι  https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/05/Paigniodis.pdf