Ελληνικά

Μηνιαίες Εργασίες

Οδηγίες για τις εργασίες

Οι πληροφορικοί του μήνα

1. Η εργασία είναι ατομική

2. Παράδοση της εργασίας μέχρι το τέλος του μήνα

3. Παράδοση της εργασίας είτε

  • με έντυπη μορφή ( εκτυπωμένη )
  • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - email ( playtpe@gmail.com )
  • με usb ( ηλεκτρονικό αρχείο )
  • με διαμοιρασμό αρχείου μέσω grafis, google docs, onedrive, dropbox
  • με μήνυμα στο eclass, e-me

4. Ελάχιστο μέγεθος εργασίας δύο ( 2 ) σελίδες

5. Μορφοποίηση του κειμένου της εργασίας με γραμματοσειρά Arial και μέγεθος 12

6. Η κάθε σελίδα με αυτή τη μορφοποίηση έχει περίπου 620 λέξεις οπότε θα πρέπει να γράψετε περίπου 1240 λέξεις.

7. Αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση - https://blogs.e-me.edu.gr/hive-TPEeme/monthlyworks/

8. Απαγορεύεται να δώσετε αυτούσιους τους συνδέσμους από αντιγραφή - links θα πρέπει να τους καταργήσετε.

π.χ. όχι σε αυτή τη μορφή

αλλά σε αυτή


Πώς πρέπει να είναι η τελική μορφή της εργασίας μου ;

Βοηθητικά αρχεία
  • Οδηγίες Κειμενογράφου
  1. Πρότυπα αρχεία για την εργασία

Κατεβάζω ένα μόνο αρχείο από αυτά ανάλογα με το τι πρόγραμμα εφαρμογών γραφείου έχω

Κειμενογράφος Microsft Word 2007 - καινούργιο - https://docs.google.com/uc?export=download&id=1TRyzAoWRtIAw6FNRSCvpiq1dt5Mqx_LF

Κειμενογράφος LibreOffice Writer - https://docs.google.com/uc?export=download&id=1TXyWYFA81UQXMdoTpmfQKfhPaikQRaWL

Κειμενογράφος Microsft Word 2003 - https://docs.google.com/uc?export=download&id=1X4NmVqzH44pT7dyhP1orqoevl1yQFrHS