Ελληνικά

Κειμενογράφος

Γνωρίζω, δημιουργώ και εκφράζομαι με τον Κειμενογράφο. Λειτουργίες και δημιουργίες μέσω του κειμενογράφου..

Το μάθημα αφορά τις κατηγορίες :

  • Κειμενογράφος Ιστού

Κειμενογράφος για μικρά παιδιά - Τάξεις Α' - Β'

Κειμενογράφος για παιδιά - Τάξεις Γ' - Δ'

Κειμενογράφος για παιδιά - Τάξεις Ε' - ΣΤ'

Κειμενογράφος Google Docs

Κειμενογράφος Microsoft Office 365

Κειμενογράφος στον Υπολογιστή - Εφαρμογή

Οδηγίες Κειμενογράφου

Αντιγραφή κειμένου - Εξάσκηση

Εργασίες Αντιγραφής ανά τάξη

Α-Β

Γ-Δ

Ε'

ΣΤ