Μετατόπιση καμπύλης

Όταν μεταβάλλεται ένας άλλος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης (εκτός της τιμής) ceteris paribus τότε έχουμε μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης.

Όταν μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού έχουμε μετατόπιση σημείου πάνω στην ίδια καμπύλη

Όταν μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού, τότε μεταβάλλεται και η ζητούμενη ποσότητα.

Διαγραμματικά η μεταβολή φαίνεται με μετακίνηση σημείου πάνω στην ίδια καμπύλη

Μία ιστοσελίδα για το μάθημα

http://www.economics.edu.gr/aoth-ekpaideftiko-yliko.html

Βίντεο για τη Ζήτηση

Δείτε ένα βίντεο εδώ