Ζούρτσα team!

Παιδιά, αυτό είναι το blog του μαθήματος. Εδώ μπορούμε να συζητάμε ότι σας απασχολεί και απορίες σχετικά με το μάθημα. Καλή συνέχεια!!!