Μαθαίνουμε για τα ζώα της ζούγκλας- Fun with animals

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ- SONG

TWO LITTLE BLACK BIRDS

Two little black birds sitting on the wall
(hold up one finger of each hand)
One named Peter
(hold up one hand)
The other named Paul
(hold up the other hand)
Fly away, Peter!
(put a hand behind your back)
Fly away, Paul!
(put the other hand behind your back)
Come back, Peter!
(bring the first hand from behind your back)
Come back, Paul!
(bring the second hand from behind your back)

 

Let's play- Ας παίξουμε

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΖΩΩΝ

Τα κατοικίδια μας – Our pets

Love, love
Love your pets,
Love them
Every day,
Give them food
And water, too,
Then let them
Run and play

Pets