Το Ρέθυμνο 500 χρόνια πριν

Εδώ βλέπετε την παραλία  και την πόλη του Ρεθύμνου την εποχή της βενετοκρατίας .Ποια σημεία του πίνακα υπάρχουν και σήμερα?

Leave a Reply