Καταστατικό

Συμπληρώνεται από τον Διευθυντή Οικονομικών

Πρότυπο καταστατικού

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στη Νεάπολη σήμερα στις 23 Ιανουαρίου 2017 στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Μαδύτου 43  παρουσιάσθηκαν σε μένα το συμβολαιογράφο ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  οι κάτωθι:

  1. ΓΟΥΝΑΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ επιχειρηματίας, κάτοικος ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  2. ΒΙΑΡΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ επιχειρηματίας, κάτοικος ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

και ζήτησαν να συντάξω το κάτωθι καταστατικό.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «BISCOTOMANIA».

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «BISCOTOMANIA».

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΔΕΛΤΑ

Σκοπός της εταιρείας είναι η  παραγωγή και η εμπορία των προϊόντων:

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ορίζεται σε 15χρόνια.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα  2.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 3 μελών, τα οποία είναι:

  1. ΓΟΥΝΑΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ
  2. ΒΙΑΡΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ
  3. ΑΜΠΝΤΟΥΛΑ ΑΝΤΟΝΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ

Οι μέτοχοι – ιδρυτές της Εταιρείας είναι οι εξής:

1.Η ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΕΛΗ που συμμετείχε με το ποσόν των 200.000 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 20.000 μετοχές.

2.Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ που συμμετείχε με το ποσόν των 200.000 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει  20.000 μετοχές

3.Ο ΑΜΠΝΤΟΥΛΑ ΑΝΤΟΝΙΟ που συμμετείχε με το ποσόν των 200.000 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει  20.000 μετοχές

4.Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ που συμμετείχε με το ποσόν των 200.000 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει  20.000 μετοχές

5.Η ΒΙΑΡΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ που συμμετείχε με το ποσόν των 200.000 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 20.000 μετοχές

6.Η ΓΚΑΜΣΙΖΗ ΕΛΕΝΗ Που συμμετείχε με το ποσόν των 200.000 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 20.000 μετοχές

7.Η  ΓΟΥΝΑΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ που συμμετείχε με το ποσόν των 200.000 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 20.000 μετοχές

8.Η ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ που συμμετείχε με το ποσόν των 200.000 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει  20.000 μετοχές

9.Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ που συμμετείχε με το ποσόν των 200.000 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 20.000μετοχές

10.Η ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ που συμμετείχε με το ποσόν των 200.000 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 20.000 μετοχές

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η κατανομή των ρόλων των διευθυντών ως εξής:

 

Γενικός Διευθυντής ορίσθηκε η Μυρσίνη Γουναρά

Διευθυντής  Οικονομικών ορίσθηκε η Βιάρου Φλωρεντία

Διευθυντής  Δημοσίων σχέσεων   ορίσθηκε η Αγγελίδου Χρυσέλη

Διευθυντής  Προσωπικού    ορίσθηκε ο Αλεξανδρίδης Αντώνης

Διευθυντής  Ποιοτικού Ελέγχου   ορίσθηκε ο Αναστασίου Χριστόφορος

Διευθυντής  Ασφαλείας και Υγιεινής   ορίσθηκε η Γρηγοριάδου Έλενα

Διευθυντής Προμηθειών   ορίσθηκε η Ελευθεριάδου Κωνσταντίνα

Διευθυντής  Σχεδιασμού  ορίσθηκε η Καλλιοντζή Αφροδίτη

Διευθυντής Παραγωγής   ορίσθηκε ο Αμπντουλά  Αντόνιο

Διευθυντής  Μάρκετινγκ    ορίσθηκε η Γκαμσίζη Ελένη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Ονοματεπώνυμο Συμβολαιογράφου

[2] Ονοματεπώνυμο Γενικού Διευθυντή

[3] Ονοματεπώνυμο Διευθυντή Οικονομικών

[4] Ονοματεπώνυμο Γενικού Διευθυντή

[5] Ονοματεπώνυμο Διευθυντή Οικονομικών

[6] Ονοματεπώνυμο Διευθυντή Παραγωγής

[7] Συμμετέχουν με κάποιο ποσό όλοι οι μαθητές ώστε να καλυφθεί όλο το κεφάλαιο.