Ελληνικά

Καταστατικό

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στη Νεάπολη σήμερα στις 23 Ιανουαρίου 2020 στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη  παρουσιάσθηκαν σε μένα τη συμβολαιογράφο Γιασεμή Χαριτίδου . οι κάτωθι:

 1. Αλίκη Ζαχαριάδου. του Χρήστου και της Ιωάννας επιχειρηματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης
 2. Μαρία Εμμανουηλίδου .του Νικολάου και της Αθανασίας επιχειρηματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης

και ζήτησαν να συντάξω το κάτωθι καταστατικό.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « Αλίκη & Παίδαροι ».

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « Αλίκη & Παίδαροι » και τον διακριτικό τίτλο « Γλυκιά ζωή με παίδαρους ».

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νεάπολης

Σκοπός της εταιρείας είναι η  παραγωγή και η εμπορία των προϊόντων:

Σοκολατοποιίας

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ορίζεται σε 15 χρόνια.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα  2.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 3 μελών, τα οποία είναι:

 1. Ο Γενικός Διευθυντής , Αλίκη Ζαχαριάδου
 2. Η Διευθύντρια Οικονομικών , Μαρία Εμμανουηλίδου
 3. Ο Διευθυντής Παραγωγής , Νικόλας Βραχνάς

 

Οι μέτοχοι – ιδρυτές της Εταιρείας είναι οι εξής[1]:

 1. Η Αλίκη Ζαχαριάδου που συμμετείχε με το ποσόν των 181.818 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 18.182  μετοχές.

2.Η  Μαρία Εμμανουηλίδου που συμμετείχε με το ποσόν των 181.818 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει  18.182   μετοχές

3.Ο Γιάννης Εμμανουηλίδης που συμμετείχε με το ποσόν των 181.818  ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 18.182  μετοχές

 1. Ο Γιώργος Κανξίδης που συμμετείχε με το ποσόν των 181.818  ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 18.182   μετοχές
 2. Η Πηνελόπη Αποστολίδου που συμμετείχε με το ποσόν 181.818 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 18.182 μετοχές
 3. Η Κάτια Αλεξάντροβα που συμμετείχε με το ποσόν 181.818 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 18.182  μετοχές
 4. Η Νικολέτα Βέντα που συμμετείχε με το ποσόν 181.818 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 18.182 μετοχές
 5. Η Μαρία Γκιργκίρη που συμμετείχε με το ποσόν 181.818 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 18.182 μετοχές
 6. Η Κατερίνα Γιάννιλερ που συμμετείχε με το ποσόν των 181.818 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 18.182 μετοχές
 7. Η Μαρίνα Βουρτζούμη που συμμετείχε με το ποσόν των 181.818 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 18.182 μετοχές
 8. Ο Νικόλας Βραχνάς που συμμετείχε με το ποσόν των 181.818 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 18.182 μετοχές

 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η κατανομή των ρόλων των διευθυντών ως εξής:

Γενικός Διευθυντής ορίσθηκε Αλίκη Ζαχαριάδου

Διευθύντρια  Οικονομικών ορίσθηκε η  Μαρία Εμμανουηλίδου

Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου  ορίσθηκε ο Γιάννης Εμμανουηλίδης

Διευθύντρια Προσωπικού ορίσθηκε η Πηνελόπη Αποστολίδου

Διευθύντρια Σχεδιασμού ορίσθηκε η Κάτια Αλεξάντροβα

Διευθύντρια Προμηθειών  ορίσθηκε η Μαρίνα Βουρτζούμη

Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων ορίσθηκε ο Γιώργος Κανξίδης

Διευθύντρια Ασφάλειας και Υγιεινής   ορίσθηκε η Νικολέτα Βέντα

Διευθυντής Παραγωγής  ορίσθηκε ο Νικόλας Βραχνάς

Διευθύντρια Μάρκετινγκ ορίσθηκε η Κατερίνα Γιάννιλερ

Διευθύντρια Δημόσιων Σχέσεων  ορίσθηκε η Μαρία Γκιργκίρη

[1] Συμμετέχουν με κάποιο ποσό όλοι οι μαθητές ώστε να καλυφθεί όλο το κεφάλαιo