Διευθύντρια Σχεδιασμού

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο Αλεξάντροβα
Όνομα: Αικατερίνη
Ημ. Γέννησης: 28/09/1982
Οικογενειακή κατάσταση Παντρεμένη
Διεύθυνση εργασίας: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη
Τηλέφωνο: 6998887771
e-mail: katia@aliki&paidaroi.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

2004: Πτυχιούχος  Τμήματος  Σχεδιασμού της Σχολής ΑΚΤΟ του  Παν/μίου Middlesex University London

Βαθμός: Οκτώ και Εβδομήντα-έξι (8,76).

1999: Απολυτήριο 1ου Γενικού Λυκείου Νεαπολης (Θεωρητικής Κατεύθυνσης). Βαθμός «Πολύ Καλά», Δεκαεπτά και εννέα (17 & 9/10).

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.

-  Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά: Πολύ Καλά ………………..

Αγγλικά: Πολύ Καλά ………………..

Ρωσικά: Άπταιστα (ανάγνωση, γραφή)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα αρχιτεκτόνων

Θέμα: «Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική»

(Παρατίθενται συνοπτικά τα περιεχόμενα της εργασίας)

Βαθμός: 8,76

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από 5 έως 8:30 Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα  Σχεδιασμο’υ, διάρκειας 35 ωρών, Αθήνα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος – Αύγουστος 2002: Πρακτική Άσκηση στο Τεχνικό-Αρχιτεκτονικό Τμήμα, βοηθός Υπευθύνου Σχεδιαστή της  ΑΕ (Διεύθυνση: Ακαδημίας 18, Αθήνα, Τ.Κ. 10671)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Μουσική

- Αθλητισμός (μέλος αθλητικού συλλόγου στίβου)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Αρχίζοντας από παλιά έως και τώρα, η ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

-          Κος Δημητρης Πασχαλιδης, Προϊστάμενος Τμήματος Αρχιτεκτονικής της ΑΕ, τηλ. εργασίας: 2310090776 + 6987761423

-          Κα Βερονίκη Κοστοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Σχεδιασμού, τηλ. επικοινωνίας: 2310090776 + 6992350111

 

Leave a Reply