Διευθύντρια Ποιοτικού Ελέγχου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ 
Όνομα: ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Ημ. Γέννησης: 17/5/1988
Οικογενειακή κατάσταση ΕΓΓΑΜΗ
Διεύθυνση εργασίας: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη 56727 ΝΕΑΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 6958731444
e-mail: tania@pastamia.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

2010: Πτυχιούχος  Τμήματος Χημικών τροφίμων της Σχολής Χημικών του  Παν/μίου Α.Π.Θ.

Βαθμός:  Εννιά και Πενήντα (9,50).

2006: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Νεάπολης (Θετικής Κατεύθυνσης). Βαθμός «Άριστα», Δεκαεννιά και οχτώ δέκατα (19 & 8/10).

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.

-  Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γερμανικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Goethe Zertifikat C2)

Αγγλικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Proficiency Michigan C2)

Γαλλικά: Καλά (ανάγνωση, γραφή)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα Χημικών Τροφίμων

 Θέμα: « Οι σύγχρονες τροφές και το περιεχόμενό τους»

«Η εργασία μου περιλαμβάνει μία εισαγωγή για το θέμα, την ιστορική εξέλιξή των τροφών, οι βλαβερές ουσίες που περιέχονται στις επεξεργασμένες τροφές, οι τροφές που συνιστούν έναν υγιεινό τρόπο διατροφής».

Βαθμός: 9,50

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Από 10/5/2011 ως 10/11/2011: Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα «Χημικής και ποιοτικής ανάλυσης τροφίμων», διάρκειας 25 ωρών, Αθήνα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος – Αύγουστος 2012: Πρακτική Άσκηση στο Χημικό Τμήμα (βοηθός Υπευθύνου Χημικού τροφίμων) της PASTA MIA ΑΕ (Αθήνα, διεύθυνση: Ιωάννου Καποδίστρια 42).

Αύγουστος 2012-μέχρι και σήμερα: Εργάζομαι ως Διευθύντρια Ποιοτικού Ελέγχου της PASTA MIA ΑΕ (Νεάπολη, διεύθυνση: στρατόπεδο Στρεμπενιώτη).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Μουσική

- Χειρωνακτικές κατασκευές

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

  • Κος Παπακώστας, Προϊστάμενος Τμήματος Χημικού ελέγχου της ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΕ, τηλ. εργασίας: 2314 546 747
  • Κα Καυκά, Καθηγήτρια Τμήματος Χημικών Τροφίμων, τηλ. επικοινωνίας:6543425422

Γενικός Διευθυντής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο Μανουσαρίδης
Όνομα: Αλέξανδρος
Ημ. Γέννησης: 2/10/1982
Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος
Διεύθυνση εργασίας: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη  56727 ΝΕΑΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 6948386368
e-mail:        alexandrosmanousaridis@pastamia.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

2006: Μεταπτυχιακό Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων - MBA (ΔΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης

2004: Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του  Παν/μίου Δυτικής Αττικής

Βαθμός: Εννέα (9)

1999: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου 1ου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης. Βαθμός .«Άριστα», Δεκαοκτώ και Εννέα (18 & 9/10).

ΓΝΩΣΗ Η/Υ 

- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.

-  Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γερμανικά: Καλά (Πτυχίο: GOETHE Zertifikat B2)

Αγγλικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Proficiency MSU)

Ισπανικά: Καλά(Πτυχίο: DELE B2)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Θέμα: «Τροφοφάρμακα  και  ενισχυτικά  τροφίμων από τα στερεά απόβλητα των οινοποιείων»

Βαθμός: 9,00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

(2007) Από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο: Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Μεσογειακό στον τομέα  Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, διάρκειας 200 ωρών, Θεσ/νίκη.

(2008) Από  Ιανουάριο έως Μάρτιο: Σεμινάριο κατάρτισής στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Φοροτεχνικός στον τομέα Διαχείρισης Τροφίμων, διάρκειας  150 ωρών, Θεσ/νίκη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Φεβρουάριο (2005) – Νοέμβριο (2006): Ως χημικός τροφίμων στο Τμήμα ανάλυσης τροφίμων της ArC LABORATORIES ΑΕ (Αθήνα, διεύθυνση: Ορχομενού 14, Περιστέρι 121 32).

Μάρτιο (2007)  μέχρι  σήμερα ως Γενικός διευθυντής στην εταιρία ζυμαρικών Pastamia (Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη  56727 Νεάπολη,Θες/νίκη)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Μουσική

- Αθλητισμός

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, πνεύμα ομαδικότητας , ευελιξία. Ακόμη ,διακόμισα  δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων και στην  διαχείριση χρόνου και άγχους.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

-          Κος Καλλίας Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος  της ανάλυσης τροφίμων, της ArC LABORATORIES ΑΕ, τηλ. εργασίας: 2106870104

-          Κα Χατζηαβραμίδου Ελεονώρα, Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , τηλ. επικοινωνίας: 6923742063

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Λαζάρου

Όνομα: Θωμαή-Σεβαστή
Ημ. Γέννησης: 15 Φεβρουαρίου 1981
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά
Διεύθυνση εργασίας: Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη
56727 ΝΕΑΠΟΛΗ

Τηλέφωνο: 6987463527
e-mail: thomai@pastamia.com


ΣΠΟΥΔΕΣ
2004: Πτυχιούχος Τμήματος Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας
Βαθμός: Εννιά και Πενήντα (9,50).
2007: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Βαθμός: Εννιά και Εβδομήντα ( 9,70)
1999: Απολυτήριο 1ου Γενικού Λυκείου Θεσ/νικης Θετικής Κατεύθυνσης( Τέταρτο Πεδίο)

Βαθμός .«Άριστα», Δεκαεννιά και Οκτώ (19 & 8/10).


ΓΝΩΣΗ Η/Υ
- Εξαιρετική Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, 2016 XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Γερμανικά: Καλά (Πτυχίο: Β2 Mittel Stufe)
Αγγλικά: Άπταιστα (Πτυχίο: C2 Cambrigde Certicifate of Proficiency)
Γαλλικά: Καλά (ανάγνωση, γραφή)


ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Θέμα: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

Η εργασία δομείται από δυο μέρη: Στο πρώτο μέρος έχουμε τον ορισμό της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, την ιστορική του εξέλιξη, τους στόχους και τις αρμοδιότητες του. Μαθαίνουμε για τον ρόλο της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και για τα μέσα που ακολουθούνται για την αξιολόγησή του ανθρώπινου δυναμικού, τους στόχους των μέσων αυτών καθώς και πιθανά σφάλματα που μπορεί να προκύψουν. Στο δεύτερο μέρος μαθαίνουμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για το στρατηγικό μάρκετινγκ. Πληροφορίες λαμβάνουμε επίσης για τα κοινωνικά δίκτυα, τα οφέλη αυτών, τα μειονεκτήματα τους καθώς πως τα κοινωνικά συνδυάζονται με το στρατηγικό μάρκετινγκ. Τέλος μαθαίνουμε τις αρχές, τις μορφές και τους στόχους που έχει το στρατηγικό μάρκετινγκ στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Βαθμός: 9,7


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Από 2002 έως 2004: Σεμινάριο Business Management- Επιχειρηματικότητα-Χρηματοοικονομική διάρκειας τριών (500) ωρών στη Θεσ/νίκη.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος – Δεκέμβριος 2002: Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Προσωπικού (υπήρξα βοηθός του Διευθυντή Προσωπικού) της ΝΕΣΤΛΕ( Θεσ/νίκη διεύθυνση: Βαλαωρίτου 9).

Ιανουάριος-Απρίλιος 2003 : Διδάσκων Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσ/νίκη ( διεύθυνση: Βενιζέλος 31, Πανόραμα, Τ.Κ 34234)


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
- Μουσική
- Αθλητισμός (μέλος αθλητικού συλλόγου Νεάπολης.)
- Μαγειρική
- Εθελοντική Εργασία
- Ταξίδια


ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• Οργανωτικές ικανότητες και διοικητικά προσόντα
• Ικανότητα επικοινωνίας και ευαισθησία σε προσωπικά θέματα
• Αναπτυγμένο αίσθημα δικαιοσύνης
• Ικανότητα ενεργοποίησης και ενθάρρυνσης του προσωπικού για υψηλότερες αποδόσεις
• Συναισθηματική σταθερότητα και ψυχραιμία
• Επικοινωνιακή ικανότητα
• Ικανότητα προγραμματισμού, διορατικότητα, διαλλακτικότητα και ευελιξία
• Ικανότητα διαπραγμάτευσης


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Κος Ανδρέας Παπαγεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων τηλ. επικοινωνίας: 6978456784
-
- Κα Αλεξάνδρα Τσιόκα , Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. επικοινωνίας: 6985745676

Διευθυντής Οικονομικών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο: Κωστίδης
Όνομα: Χαράλαμπος
Ημ. Γέννησης: 23/7/1981
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με 1 παιδί
Διεύθυνση εργασίας: Πρώην
Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη
56727 ΝΕΑΠΟΛΗ

Τηλέφωνο:6946969696
e-mail: habos@pastamia.com

 

ΣΠΟΥΔΕΣ
2004: Πτυχιούχος Τμήματος BSc (Hons) Διεθνείς Επιχειρήσεις της Σχολής οικονομικών του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Βαθμός: οκτώ και τρία (8,3)
1999: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Θετικής Κατεύθυνσης). Βαθμός «Πολύ Καλά», Δεκαέξι και Εννέα (16 & 9/10).

ΓΝΩΣΗ Η/Υ
- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP, 10, 11 (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά: Άριστα (Πτυχίο:ESB C2 proficiency)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα οικονομικών
Θέμα: Οικονομία στην Ελλάδα
Βαθμός: 9,00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Από 1 Απριλίου  έως 30 Ιουνίου: Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα οικονομικών , διάρκειας 300 ωρών, Θεσσαλονίκη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ιούλιος – Αύγουστος 2002: Πρακτική Άσκηση στο Τεχνικό Τμήμα (Βοηθός οικονομικού σύμβουλου) της PASTA MIA ΑΕ (Αθήνα, διεύθυνση: Σαλαμίνας 37).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
- Μουσική
- Αθλητισμός: μέλος αθλητικού συλλόγου Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους.

 

Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο Μπούσδρης

Όνομα: Δημήτρης
Ημ. Γέννησης: 11/7/85
Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος
Διεύθυνση εργασίας: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη 56727 ΝΕΑΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 69 33221100
e-mail: dimitris@pastamia.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

2007: Πτυχιούχος Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Α.Π.Θ.

Βαθμός:Επτά και Πενήντα (7,50).

2003: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου 2ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (Θετικής Κατεύθυνσης).

Βαθμός <<Πολύ καλά>> δεκαεπτά και πέντε 17 5/10.

 

 

 

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

-Γνώση και χειρισμός Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.

-Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γερμανικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Goethe-Zertifikat C2)

Αγγλικά: Πολύ καλά (Πτυχίο: C1 Cambridge (CAE)

Γαλλικά: Καλά (ανάγνωση, γραφή)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα πληροφορικής

Θέμα: <<Μελέτη ραδιοκάλυψης περιοχής με χρησιμοποίηση του προγράμματος Radio Mobile>>

Αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων του προγράμματος ραδιοκάλυψης

Radio Mobile και εφαρμογή του σε περιοχή με συγκεκριμένο ανάγλυφο με

σκοπό τη πρόβλεψη της ραδιοκάλυψης για διάφορες τιμές-περιπτώσεις

των παραμέτρων εκπομπής-λήψης του συστήματος.

 

Βαθμός:9,00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο: Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα πληροφορικής, διάρκειας

100 ωρών, Αθήνα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος – Αύγουστος 2007: Πρακτική Άσκηση στο Τεχνικό Τμήμα (βοηθός Υπευθύνου Μηχανικού) της εταιρείας LOGISTIC-I (Αθήνα, διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 15).

Σεπτέμβριος-Αύγουστος 2007-2022: Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων στην εταιρία Pasta Mia.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Μουσική

- Αθλητισμός (μέλος Βυζαντινού Αθλητικού Συλλόγου)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

-Κος Κωνσταντινίδης Νίκος, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής της εταιρείας DOTSOFT ΑΕ, τηλ. Εργασίας: 69 13579246

-Κα Παπαδοπούλου Αναστασία, Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής, τηλ. Επικοινωνίας: 69 00123456

 

Διευθύντρια Μάρκετινγκ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο Κοβούσογλου
Όνομα: Βαρβάρα
Ημ. Γέννησης: 10/10/1990
Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμη
Διεύθυνση εργασίας: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη 56727 Νεάπολη
Τηλέφωνο: 623726890
e-mail:  barbie@pastamia.com

ΣΠΟΥΔΕΣ: 

2012: Πτυχιούχος Τμήματος Ε4 της Σχολής Marketing του Παν/μίου Α.Π.Θ. Βαθμός: Άριστα (9,5). 2008: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου 18,5 (Θετικής Κατεύθυνσης) - Βαθμός: Άριστα (18,5).

 

ΓΝΩΣΗ Η/Υ: 

- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.

- Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: MATLAB, Turbo Pascal. Και πτυχίο ECDL.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: 

Γερμανικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Goethe Zertifikat C2)

Αγγλικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Proficiency Michigan C2)

Γαλλικά: Καλά (Πτυχίο: Sorbonne B2)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο τμήμα Marketing Ε4

Θέμα: "Το Marketing σε σχέση με τις διαφημιστικές εταιρείες και τις πωλήσεις προϊόντων" Στην εργασία αναπτύσσεται η έννοια του Marketing, η πορεία εξέλιξής του, καθώς και η συσχέτισή του με τις διαφημιστικές εταιρείες και τον τρόπο προώθησης των προϊόντων.

Βαθμός: 9,00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 

Από 6/6/2015 έως 19/9/2015: Σεμινάριο "Το Marketing στην σύγχρονη εποχή" στον τομέα Marketing, διάρκειας 20 ωρών, Αθήνα. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

Σεπτέμβριος - Αύγουστος 2016: Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία μακαρονιών (Βοηθός Υπευθύνου Marketing) της PASTA MIA ΑΕ ( Αθήνα, διεύθυνση: Μελίνα Μερκούρη 12)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: 

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Μουσική

- Αθλητισμός (μέλος κολυμβητικού συλλόγου "Φοίβος" Νεάπολη)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, εργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρησης χρόνου και άγχους.                                                   

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- Κος Στεργίου, Προϊστάμενος Τμήματος Marketing της Oriflame ΑΕ, τηλ. εργασίας 2310503456.

- Κα Ασλανίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών τηλ. επικοινωνίας: 2314567899

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ. Γέννησης 18/4/1985
Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος
Διεύθυνση εργασίας: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, 56728 ΝΕΑΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 6969696969
e-mail: babalos85@pastamia.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

2004: Πτυχιούχος Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του  Παν/μίου ΔΙ. ΠΑ. Ε

2008: Πτυχιούχος  Τμήματος  Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του  Παν/μίου DEI COLLEGE

Βαθμός: Οκτώ και Πενήντα (8,50).

2003: Απολυτήριο 1ου Γενικού Λυκείου Νεαπόλεως (Θετικής Κατεύθυνσης). Βαθμός: «Πολύ Καλά», Δεκαεπτά και Εννέα (17 & 9/10).

 

ΓΝΩΣΗ Η/Υ 

- Γνώση και Άριστος χειρισμός: Windows 2000, XP, Office 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.

-  Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ρωσικά: Άπταιστα (Πτυχίο: C2)

Αγγλικά: Καλά (Πτυχίο: Lower, Cambridge)

Γερμανικά: Βασικά (ανάγνωση, γραφή)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Θέμα: «Ανάπτυξη εφαρμογής για την αυτόματη διαχείριση παραγγελιών από απόσταση»

Βαθμός: 9,00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Από 20/3/2009 έως 20/5/2009: Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα  Παραγωγής, διάρκειας 200 ωρών, Αθήνα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος – Αύγουστος 2010: Πρακτική Άσκηση στο Παραγωγικό Τμήμα (βοηθός Διευθυντή Παραγωγής) της ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ (Αθήνα, διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισού 130, Περιστέρι 12131).

Φεβρουάριος – Μάιος 2022: Διευθυντής Παραγωγής της PASTA MIA ΑΕ (Θεσσαλονίκη, διεύθυνση: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη 56728)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Ζωγραφική

- Αθλητισμός (μέλος γυμναστηρίου)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

  • Κος Μάριος Παπαθανασίου, Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορίου της ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ, τηλ. εργασίας: 6963965286
  • Κος Αλέξανδρος Μανουσαρίδης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας PASTA MIA ΑΕ, τηλ. επικοινωνίας: 6912345678

Λίγα λόγια για το ιστολόγιο

Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Β΄ Γυμνασίου οι μαθητές προσομοιώνουν τη λειτουργία μιας παραγωγικής μονάδας. Ιδρύουν δηλαδή μία εικονική εταιρεία και ο καθένας τους αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή ενός τμήματός της.

Το ιστολόγιο αυτό ανήκει σε αυτήν ακριβώς την εικονική εταιρεία και ενημερώνεται συνεργατικά από όλους τους μαθητές.

Η συγκεκριμένη εταιρεία του τμήματός μας είναι η PASTAMIA A.E. μια νεοϊδρυθείσα δυναμική εταιρεία παραγωγής Ζυμαρικών παγκόσμιας εμβέλειας.

 

 

Αν και είναι γεγονός, ότι όλα τα στελέχη μας είναι πολύ ικανά, έμπειρα και εργατικά, οι αντίστοιχες εταιρείες της αγοράς ας μην φοβούνται, προς το παρόν, τον ανταγωνισμό μας.

Στο μέλλον σίγουρα θα τους τρομοκρατήσουμε.