Γραμμή Παραγωγής

Τα στάδια της γραμμής παραγωγής ........................ της εταιρείας

Ενημερώνεται από το Δ/ντή Παραγωγής

Φωτογραφία  Σύντομη περιγραφή
1ο στάδιο

 

2ο στάδιο

 

3ο στάδιο

 

4o στάδιο

 

 5ο στάδιο