Οργανόγραμμα

Η οργανωτική δομή της εταιρείας μας, περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

 

(Εικόνα Οργανογράμματος)

Ενημερώνεται από το Δ/ντή Προσωπικού.