Προφίλ

Είδος εταιρείας: Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία)

Τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται: Διεθνής αγορά ζυμαρικών