Τα στελέχη μας

Γενικός Διευθυντής
email: .........................@................com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
Διευθύντρια Οικονομικών
email: .........................@................com
Περισσότερες Λεπτομέρειες

Διευθυντής Προμηθειών
email: .........................@................com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
Διευθυντής Προσωπικού
email: .........................@................com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
Διευθύντρια Σχεδιασμού
email: .........................@................com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων
email: .........................@................com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
Διευθύντρια Μάρκετινγκ
email: .........................@................com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
Διευθύντρια Παραγωγής
email: .........................@................com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων
email: .........................@................com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
 Διευθυντής Ασφάλειας και Υγιεινής
email: .........................@................com
Περισσότερες Λεπτομέρειες