Γραμμή Παραγωγής

Εδώ περιγράφονται από το Διευθυντή Παραγωγής τα στάδια της γραμμής παραγωγής.

Φωτογραφία  Σύντομη περιγραφή
1ο στάδιο

 

 

2ο στάδιο

 

 

3ο στάδιο

 

 

 

........
...........