Κυτταρική θεωρία

Αποτέλεσμα εικόνας για cell theory

Η κυτταρική θεωρία που αναφέρει ότι "το κύτταρο αποτελεί τη θεμελιώδη δομική και λειτουργική μονάδα όλων των οργανισμών" διατυπώθηκε το 1838-39 από τους M. Schleiden και Th. Schwann, μετά από μελέτες σε ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς. Η διατύπωση της θεωρίας ολοκληρώθηκε το 1885 από τον R. Virchow.

Αποτέλεσμα εικόνας για cell theory scientists

Η σύγχρονη κυτταρική θεωρία υποστηρίζει ότι:

α) Όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα και κυτταρικά παράγωγα.

β) Όλα τα κύτταρα δομούνται από τις ίδιες χημικές ενώσεις και εκδηλώνουν παρόμοιες μεταβολικές διεργασίες.

γ) Η λειτουργία των οργανισμών είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής δράσης και αλληλεπίδρασης των κυττάρων που τους αποτελούν.

δ) Κάθε κύτταρο προέρχεται από τη διαίρεση προϋπάρχοντος κυττάρου.

 

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε τα γεγονότα που οδήγησαν στη διατύπωση της κυτταρικής θεωρίας....

 

Leave a Reply