Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

Γύρω στο 1100 τουρκικές φυλές κυριαρχούν σχεδόν σε ολόκληρη την Μικρά Ασία.

Γύρω στα 1200 οι Σελτζούκοι Τούρκοι είναι ένα μεγάλο και δυνατό κράτος.

Αλλά οι Μογγόλοι τους νικάν και το κράτος τους διαλύεται σε μικρότερα.

Το Βυζάντιο για την ώρα δεν κινδυνεύει από την Ανατολή.                                      

Οι Παλαιολόγοι παίρνουν την Κωνσταντινούπολη από τους Λατίνους.           

Και λίγο αργότερα ένα μικρό τουρκικό κράτος εμφανίζεται απέναντι από την Πόλη:

 

Το κράτος του Οσμάν όπως λέγανε τον πρώτο σουλτάνο (βασιλιά).

Από αυτόν ονομάστηκαν Οθωμανοί Τούρκοι (= οι Τούρκοι του Οσμάν).

Στα μέσα του 14ου αιώνα πέρασαν στην Ευρώπη και έκαναν πρωτεύουσά τους την Αδριανούπολη.

Λίγο αργότερα κυριεύουν τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, νικούν τους Σέρβους και τους Βουλγάρους.

Το 1402 όμως έρχονται πάλι οι Μογγόλοι, τους νικούν και οι Οθωμανοί σταματούν.

Όχι για πολύ...Ο σουλτάνος Μουράτ το 1430 κατακτά τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα.

Είναι η σειρά της Κωνσταντινούπολης…                                             

Δύο φορές την πολιόρκησαν οι Οθωμανοί αλλά απέτυχαν.

Δες πώς εξαπλώθηκαν οι Οθωμανοί μέχρι το 1430.

Διάβασε στο βιβλίο την ενότητα 33 και δες το βίντεο.

Απάντησε στις ερωτήσεις:

Τι ήταν το παιδομάζωμα και οι Γενίτσαροι;

Πώς κυριεύτηκε η Θεσσαλονίκη και πώς τα Ιωάννινα;

Από πού και πώς ζήτησαν βοήθεια οι Βυζαντινοί; Τι έγινε;

Leave a Reply