Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

Οι Παλαιολόγοι ήταν η οικογένεια που κυβέρνησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τα τελευταία διακόσια περίπου χρόνια.                                   

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία όμως μετά το 1430 ήταν η...Κωνσταντινούπολη και κάτι χωριά γύρω.

Στους Παλαιολόγους επίσης ανήκε το Δεσποτάτο του Μιστρά, το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου.

Οι Οθωμανοί Τούρκοι είχαν κατακτήσει όλα τα υπόλοιπα εδάφη του Βυζαντίου.

Είχαν ήδη πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη χωρίς να τα καταφέρουν. Θα προσπαθούσαν πάλι.

Ο Ιωάννης Παλαιολόγος ζήτησε βοήθεια από τη Δυτική Ευρώπη και τον Πάπα της Ρώμης.

Μόνο μία Σταυροφορία θα έσωζε την Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους.

Ο Πάπας ζήτησε η εκκλησία του Βυζαντίου να τον δεχθεί για θρησκευτικό της αρχηγό.

Ο Ιωάννης δέχθηκε, οι περισσότεροι Βυζαντινοί όμως δεν ήθελαν να γίνει αυτό.

Μισούσαν τους Λατίνους και τον Πάπα. Το 1204 είχαν κυριεύσει το Βυζάντιο.

Η βοήθεια αργούσε και οι Τούρκοι ετοιμάζονταν.

Ο Ιωάννης πέθανε και τον διαδέχθηκε ο αδελφός του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.

Ήταν Δεσπότης του Μιστρά και πολεμούσε χρόνια τους Φράγκους στην Πελοπόννησο.

Στέφθηκε Αυτοκράτορας στον Μιστρά και έφυγε για την Κωνσταντινούπολη.

Βρήκε ένα φτωχό Βυζάντιο, χωρίς στρατό και συμμάχους.                                             

Κατάφερε να γίνει φίλος με τον Σουλτάνο των Τούρκων Μουράτ για να κερδίσει χρόνο.

Έψαξε για βοήθεια στη Δύση αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έλληνες και Λατίνοι δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους.

Μόνο οι Βενετοί και οι Γενουάτες, οι Ιταλοί έμποροι που εδώ και αιώνες πλούτιζαν από το εμπόριο στο Βυζάντιο, πρόσφεραν μικρή βοήθεια.

Ο Σουλτάνος Μουράτ πέθανε και ο γιος του Μωάμεθ αποφάσισε να πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ετοιμάζει την Πόλη για την πολιορκία.

Δες και στο σχολικό βιβλίο το κεφάλαιο 34.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι μία μεγάλη μορφή της Ιστορίας. Ακούστε ένα ριζίτικο (παραδοσιακό της Δυτικής Κρήτης) τραγούδι για αυτόν, όταν ταξίδευε στην Ευρώπη ζητώντας βοήθεια για να σώσει την Κωνσταντινούπολη. Το ριζίτικο αυτό είναι πάνω από 500 χρόνια παλιό.

Leave a Reply