Αιτίες και αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ενδεχόμενες συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου;