Τ4Ε-Εξάσκηση-Ιστολόγιο στην e-me

Τα πάντα είναι θέμα εξάσκησης!!!

Τ4Ε – Εξάσκηση – Ιστολόγιο στην e- me

Τα πάντα είναι θέμα εξάσκησης!!!

T4E – Εξάσκηση – Ιστολόγιο στην e-me

Τα πάντα είναι θέμα εξάσκησης!

 

«Τ4Ε – Εξάσκηση – Ιστολόγιο στην e- me

Τα πάντα είναι θέμα εξάσκησης!!!

Συζήτηση – διερεύνηση πάνω στο σενάριο των Φυσικών της Ε΄ Δημοτικού (Δ2_1927)

Να σκεφτείτε και να προτείνετε  ένα διαφορετικό πλαίσιο από αυτό της συγγραφής ενός άρθρου για την εφημερίδα του σχολείου, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προβληματική
κατάσταση για τη μελέτη της μεταφοράς θερμότητας.
Οι απαντήσεις σας πάνω στο συγκεκριμένο προβληματισμό θα παρουσιάζονται αφήνοντας τα σχόλιά σας.