Αν θέλετε να στείλετε ένα αρχείο. Πατήστε πάνω στην εικόνα, γράψτε το mail του παραλήπτη, δεν χρειάζεται να γράψετε δικό σας, πατήστε "add files" , βρείτε το αρχείο σας, πατήστε "sent" δύο φορές και τελειώσατε.