Χορευτικό

Η χορογραφία και τα μαθήματα γίνονται απο τον κ. Νώντα Ερωτοκριτάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ.

 

Προσπαθήστε να μάθετε τα βήματα του πρώτου μέρους του χορευτικού μας...

 

...και μετά το γρήγορο κομμάτι....

 

...και η  μουσική που θα χρησιμοποιήσουμε

Leave a Reply