Κατασκευάζοντας το σπίτι των παιδιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................

Φτιάχνοντας ένα σχολείο χωρίς επιθετικότητα

 

TO ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ